Ảnh nổi bật

Ảnh hoạt động

Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2015
Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2015
Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2015
Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2015
Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2015
Ảnh hoạt động ngoại khóa
Ảnh tổng kết
Ảnh trường
Anh văn nghệ