Hoạt động đoàn

KẾ HOẠCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1/29/2015 8:30:31 PM

KẾ HOẠCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM

85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

03/02/1930 - 03/02/2015

 


Căn cứ vào kế hoạch năm học 2014 - 2015 của Nhà trường;

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TN năm học 2014 - 2015;

BCH Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh xây dựng kế hoạch hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và chào đón xuân Ất Mùi với các nội dung như sau:

Chủ đề: Tuổi trẻ Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh  thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón xuân Ất Mùi.

Thời gian: 04 tuần (từ 19/01/2015 đến 14/02/2015)

I. Mục đích.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 85 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố và bồi đắp thêm niềm tin cho thế hệ trẻ đối với Đảng, với chế độ.

Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của cán bộ, ĐVTN đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong cán bộ, đoàn viên thanh niên từ đó nâng cao tinh thần học tập và rèn luyện để xứng đáng là đội quân tiên phong, là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng.

II. Nội dung thi đua.

1. Công tác giáo dục

Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 85 năm qua, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Giáo dục cho đoàn viên thanh niên lòng tự hào với Đảng, thấy được vai trò của tổ chức Đoàn trong bảo vệ và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó giáo dục cho đoàn viên thanh niên ý thức tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng; nâng cao vai trò của các cấp bộ Đoàn trong tham mưu, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tham gia các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với các hoạt động mừng Xuân Ất Mùi và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thi đua năm 2015 ở Nhà trường và địa phương

Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với cách mạng.

2. Học tập

Thi đua dành nhiều điểm tốt (8,9,10), giờ học tốt, tuần học tốt, tháng học chất lượng cao (mỗi Chi đoàn phấn đấu giành được 01 THT)

Tạo được không khí thi đua học tập sôi nổi trong toàn thể các Chi đoàn. Nâng cao chất lượng học tập đặc biệt là học bài cũ và làm bài tập về nhà, đảm bảo 100% học sinh đến lớp phải có đầy đủ dụng cụ học tập.

Có biện pháp chống lại các hiện tượng chây lười trong học tập. Trong thời gian nghỉ tết cổ truyền cần sắp xếp thời gian hợp lý, lên kế hoạch cụ thể cho công việc học tập.

3. Nề nếp

Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các buổi sinh hoạt 15 phút đầu buổi, giữa giờ.

Các Chi đoàn phải có biện pháp để chấm dứt tình trạng học sinh đi học muộn, bỏ tiết, ăn mặc không đúng tác phong quy định.

Giáo dục những học sinh có thái độ: Vô lễ với thầy cô giáo, hút thuốc, uống rượu, gây gỗ đánh nhau, bỏ tiết, vắng học không có lý do.

Xây dựng được phong trào tự quản trong tất cả các Chi đoàn.

4. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo tài liệu sinh hoạt Chi đoàn.

Mỗi chi Đoàn tổ chức tập luyện 03 bài hát truyền thống theo hướng dẫn của Đoàn trường.

Giữ gìn vệ sinh phòng học và khu vực được phân công thường xuyên đảm bảo khuôn viên Nhà trường xanh, sạch, đẹp.

Triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Ninh chung sức vì biển đảo quê hương” theo hướng dẫn, đầy đủ, có ý nghĩa.

Tham gia Chương trình tình nguyện mùa đông theo Kế hoạch của đoàn cấp trên.

III. Đối với Chi đoàn Giáo viên.

* Công tác chuyên môn

Thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm.

Hoàn thành các cột điểm trong sổ cái theo đúng quy định của Nhà trường

* Công tác chủ nhiệm

Tích cực bám lớp, triển khai tốt các hoạt động thi đua theo các nội dung trên

Động viên, nhắc nhở học sinh lớp mình đẩy mạnh các phong trào thi đua.

Trên đây là những nội dung cơ bản của đợt thi đua, đề nghị các GVCN, BCH Chi đoàn các lớp thông báo đến mỗi ĐVTN và triển khai trong Chi đoàn mình chu đáo, có hiệu quả cao.

Nơi nhận:

- BTV Huyện đoàn, BGH (Để BC)

- BCH Đoàn trường (Để chỉ đạo)

- Tổ CM (Để phối hợp)

- BCH Chi đoàn (Để thực hiện)

- Lưu ĐT

T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

 

 

Phan Minh Tuấn

 

Những tệp tin đính kèm:

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 2271

Lượt truy cập: 1959502 lần

Đang online: 3 người