Chi bộ Đảng

DANH SÁCH BCH CHI BỘ NHIỆM KÌ 2020 – 2025


DANH SÁCH BCH CHI BỘ NHIỆM KÌ 2020 – 2025

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Kim Oanh

1977

Bí thư

2

Trần Ngọc Chương

1963

Phó Bí thư

3

Trần Văn Phú

1980

Ủy viên

Lượt truy cập: 1803318 lần

Đang online: 5 người