Chi bộ Đảng

DANH SÁCH BCH CHI BỘ

DANH SÁCH BCH CHI BỘ NHIỆM KÌ 2015 – 2020

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Kim Oanh

1977

Bí thư

2

Trần Ngọc Chương

1963

Phó Bí thư

3

Trần Văn Phú

1980

Ủy viên

5

Trần Xuân Diễn

1981

Ủy Viên

6

Trần Châu Phong Nhã

1983

Ủy Viên

 

Lượt truy cập: 2186709 lần

Đang online: 5 người