Hội phụ huynh

Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học 2014 - 2015

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức thành công Hội nghị

Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học 2014 - 2015

           Thực hiện chương trình, nhiệm vụ năm học 2014-2015, ngày 21/09/2014  Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm báo cáo kết quả hoạt động năm học 2013 - 2014 và thảo luận xây dựng phương hướng hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong năm học 2014 - 2015.

           Tham gia Hội nghị có 28 phụ huynh là trưởng và phó Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp; Ban giám hiệu; đại diện các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và các giáo viên chủ nhiệm lớp.

          Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết một số nội dung quan trọng như phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm học mới; xây dựng Quy chế, chương trình hành động, phối hợp giữa Ban đại diện với Ban giám hiệu nhà trường, Đoàn Thanh niên, giáo viên chủ nhiệm…

          Hội nghị đã hiệp thương Bầu Ban đại diện hội cha mẹ học sinh của trường trong  năm học 2014 - 2015 gồm 3 anh chị:

                1. Anh Dương Văn Hòa - Trưởng ban                    

                2. Anh Lê Văn Tám - Phó ban

                3. Chị Nguyễn Thị Yếm - Ủy viên

ph.jpg

Lượt truy cập: 1959513 lần

Đang online: 14 người