Đoàn Thanh niên

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG, năm học 2018-2019

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2018 - 2019

***

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chi đoàn

Chức vụ

1

Trần C.Phong

Nhã

1983

Nam

CĐGV

Bí thư Đoàn trường

2

Phạm Thị T. 

Vân

1986

Nữ

CĐGV

P.Bí thư Đoàn trường

3

Nguyễn Quyết

Chiến

2003

Nam

CĐ 12A

UV BTV

4

Nguyễn T.Thùy

Giang

1985

Nữ

CĐGV

UV BTV

5

Nguyễn Thế

Đạo

1982

Nam

CĐGV

UV BTV

6

Mai Thị Kim

Dung

1981

Nữ

CĐGV

UV BCH

7

Nguyễn T.Kim

Oanh

2005

Nữ

CĐ 10B

UV BCH

8

Nguyễn T. Như

Ngọc

2004

Nữ

CĐ 11A

UV BCH

9

Nguyễn Thanh

Ngọc

2005

Nam

CĐ 10A

UV BCH

10

Cái Ngọc nhật

Trường

2003

Nam

CĐ 12A

UV BCH

11

Lê Hoàng Thị

Dịu

2004

Nữ

CĐ 11B

UV BCH

Danh sách này gồm có 11 đồng chí

DANH SÁCH ỦY BAN HỘI LHTN VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

NHIỆM KỲ 2020 - 2021        

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chi hội

Chức vụ

1

Nguyễn Thế

Đạo

1982

Nam

Giáo viên

Chủ tịch UB Hội

2

Nguyễn T.Thùy

Giang

1985

Nữ

Giáo viên

P. Chủ tịch UB Hội

3

Phạm T. Thanh

Vân

1986

Nữ

Giáo viên

UV UB Hội

4

Mai T. Kim

Dung

1981

Nữ

Giáo viên

UV UB Hội

5

Nguyễn Quyết

Chiến

2003

Nam

CH 12A

UV UB Hội

6

Nguyễn T. Kim

Oanh

2005

Nữ

CH 10B

UV UB Hội

7

Lê Hoàng  T.

Dịu

2004

Nữ

CH 11B

UV UB Hội

   8

Nguyễn Thanh

Ngọc

2005

Nam

CH 10A

UV UB Hội

9

Cái Ngọc Nhật

Trường

2003

Nam

CH 12A

UV UB Hội

10

Trần T. Như

Ngọc

2004

Nữ

CH 11A

UV UB Hội

* Danh sách này gồm có 10 anh, chị

 


Lượt truy cập: 1959505 lần

Đang online: 6 người