Đoàn Thanh niên

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG, năm học 2018-2019

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2018 - 2019

***

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chi đoàn

Chức vụ

1

Trần C.Phong

Nhã

1983

Nam

CĐGV

Bí thư Đoàn trường

2

Lê Quang  

Thuyên

1983

Nam

CĐGV

P.Bí thư Đoàn trường

3

Nguyễn Quyết

Chiến

2003

Nam

CĐ 10A

UV BTV

4

Nguyễn T.Thùy

Giang

1985

Nữ

CĐGV

UV BTV

5

Nguyễn Thế

Đạo

1982

Nam

CĐGV

UV BTV

6

Mai Thị Kim

Dung

1981

Nữ

CĐGV

UV BCH

7

Nguyễn T.Hoài

Linh

2003

Nữ

CĐ 10E

UV BCH

8

Nguyễn Thị Vân

Anh

2001

Nữ

CĐ 12A

UV BCH

9

Từ Thị Thu

2002

Nữ

CĐ 11B

UV BCH

10

Cái Thị Thu

Hằng

2001

Nữ

CĐ 12A

UV BCH

11

NguyễnT.Thanh

Hoa

2002

Nữ

CĐ 11A

UV BCH

12

Phạm Thị Thu

Hiền

2001

Nữ

CĐ 12G

UV BCH

13

Phạm Thị Thanh

Vân

1986

Nữ

CĐGV

UV BCH

14

Nguyễn Kim

Thành

2000

Nam

CĐ 12E

UV BCH

15

Hoàng Phương

Thảo

2001

Nữ

CĐ 12B

UV BCH

Danh sách này gồm có 15 đồng chí

DANH SÁCH ỦY BAN HỘI LHTN VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

NHIỆM KỲ 2018 - 2019

***

                      

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chi hội

Chức vụ

1

Nguyễn Thế

Đạo

1982

Nam

Giáo viên

Chủ tịch UB Hội

2

Nguyễn T.Thùy

Giang

1985

Nữ

Giáo viên

P. Chủ tịch UB Hội

3

Lê Quang

Thuyên

1983

Nam

Giáo viên

UV UB Hội

4

Mai T. Kim

Dung

1981

Nữ

Giáo viên

UV UB Hội

5

Phạm T. Thanh

Vân

1986

Nữ

Giáo viên

UV UB Hội

6

Nguyễn Quyết

Chiến

2003

Nam

CH 10A

UV UB Hội

7

Nguyễn T. Vân

Anh

2001

Nữ

CH 12A

UV UB Hội

8

Hoàng Phương

Thảo

2001

Nữ

CH 12B

UV UB Hội

9

Nguyễn T.  Hoài

Linh

2003

Nữ

CH 10E

UV UB Hội

10

Nguyễn Kim

Thành

2001

Nam

CH 12E

UV UB Hội

11

Phạm Thị Thu

Hiền

2001

Nữ

CH 12G

UV UB Hội

12

Lê Thị Ngọc

Thủy

2002

Nữ

CH 11E

UV UB Hội

13

Từ Thị Thu

2002

Nữ

CH 11B

UV UB Hội

* Danh sách này gồm có 13 anh, chị

Lượt truy cập: 1803693 lần

Đang online: 5 người